Puk en Ko

Klik op de bestanden om ze te openen:

 Welkom bij puk en Ko puk en ko
Reuzen en kaboutersHatsjoe  
RegenEet smakelijk  
KnuffelsDit ben ik 
Wat heb jij aan vandaag?Hoera een baby 
Oef, wat warm  

Puk & Ko
Op school leren we veel met en van elkaar. We leren door te doen, spreken en luisteren. Uit onderzoek is gebleken dat het heel belangrijk is dat kinderen voldoende woorden kennen om de wereld om hen heen goed te kunnen begrijpen. We hebben het dan over hun "woordenschat". Ook voor bijvoorbeeld het leren lezen in groep 3 moeten de leerlingen de betekenis van veel woorden kennen voordat ze die kunnen leren lezen.
Een aantal weken nadat de jongste kleuters op school zijn, wordt de CITO TAK-Toets Passieve Woordenschat bij ze afgenomen. Wanneer de uitslag van deze test aangeeft dat de passieve woordenschat nog onvoldoende is, volgt er overleg met de ouders. Er wordt een stimuleringsplan voor de kinderen opgesteld en ze gaan deelnemen aan de PUK groep.
Vanuit het ministerie zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het geven van intensieve taalondersteuning aan jonge kinderen met een taalachterstand: het project Plusvoorziening Kleuters. Vanuit deze gelden zijn er in Den Helder en Schagen, aangestuurd door Stichting Kopwerk, voor vijf formatieplaatsen zeven taalco├Ârdinatoren aangesteld die op verschillende scholen lessen "taalondersteuning" verzorgen.
Hierbij wordt gewerkt met de methode "PUK & KO", waarbij tien thema's aan de orde komen die de kinderen aanspreken. Bij ieder thema hoort een kist met materialen waarmee de kinderen aan de slag kunnen.
PUK is een handpop die veel met de kinderen praat en ze uitnodigt om ook met hem te praten. Met elkaar beleven ze veel leuke dingen.
Een jaar lang komt de PUK co├Ârdinator (de PUK juf) vrijwel dagelijks om met het kleine groepje PUK kinderen ruim een uur te werken aan woordenschatvergroting. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd en er is regelmatig overleg met de ouders en groepsleerkrachten. Voor ieder kind wordt van de lessen verslag gedaan in een soort plakboek, de Pukmap.