Beste ouders/verzorgers,

Iedere leerling van de Rank ontvangt een luizenzak. Deze luizenzakken worden betaald uit de ouderbijdrage en worden bewaard door de leerkracht. De luizenzakken hangen het hele schooljaar door aan de kapstokken van groep 2/3 t/m 8. In groep 1/2 hangen zij er alleen als er luizen worden geconstateerd. De luizenzakken worden voor de grote vakantie mee naar huis gegeven om te worden gewassen. Tevens worden de luizenzakken gewassen nadat de luizen in een groep succesvol zijn bestreden. Wanneer een leerling de luizenzak kwijt raakt moet hij of zij een nieuwe kopen. Nieuwe luizenzakken zijn op school te koop voor €3,-.

 luizentas1